Loading…

Dlaczego edukacja nie powinna być za darmo

Przyzwyczailiśmy się w Polsce, że edukacja jest bezpłatna. Wszystkie szkoły, również uniwersytety, od zawsze, czyli odkąd pamiętamy, były za darmo i tak jest również i teraz. O ile podstawowa edukacja, czyli szkoły podstawowe, gimnazja i licea powinny być za darmo, gdyż w przeciwnym razie w kraju moglibyśmy zauważyć powrót analfabetyzmu. O tyle debata toczy się, czy szkolnictwo wyższe powinno być również bezpłatne. Są przecież różne ścieżki kariery i nie wszystkie z nich wymagają ukończenia studiów wyższych.

Płatne studia medyczne

Obecnie rozpoczęła się dyskusja na temat studiów medycznych. Partia rządząca zaczęła przebąkiwać, że studia te nie powinny być bezpłatne i planuje wprowadzenie opłat za naukę. Związane jest to z tym, że spośród wszystkich działających uczelni uczelnie medyczne są najdroższe w utrzymaniu. Drugim powodem przedstawionym przez polityków jest to, że wielu absolwentów po ukończeniu studiów decyduje się na wyjazd za granicę. Rezultat jest taki, że państwo, czyli my – podatnicy, ponosimy koszt wykształcenia lekarza, a nie czerpiemy z tego żadnych korzyści, gdyż ten wybiera pracę w innym kraju. Dlatego też obserwujemy niedobór lekarzy. Jednak pojawia się pytanie, czy jest to sprawiedliwe, by kazać płacić jednym, a drugim pozwalać kształcić się bezpłatnie?

Nadprodukcja absolwentów studiów wyższych

W latach 90. pojawiło się przekonanie, że by znaleźć dobrą pracę należy skończyć studia. Jest to poniekąd prawda. Jednak takie parcie na edukację spowodowało, że obecnie są w Polsce absolwenci studiów wyższych, którzy wykonują pracę niewymagającą tytułu licencjata czy magistra. Dodatkowo, w latach wyżu demograficznego, w związku z dużym popytem zaczęły powstawać wyższe uczelnie, jak grzyby po deszczu. Takie uczelnie często reprezentowały bardzo niski standard nauczania. W efekcie absolwenci kończący taką szkołę nie mogli się pochwalić wiedzą na poziomie akademickim. Również duża liczba osób z wyższym wykształceniem spowodowała dewaluację wykształcenia na rynku pracy. W związku z tym skończenie studiów nie gwarantuje już znalezienia lepszej pracy, a sami pracodawcy zaczęli wymagać, oprócz wykształcenia, również doświadczenia.

Zalety płatnej edukacji

Przeciwko wprowadzeniu płatnej wyższej edukacji w Polsce jest wielu ludzi. Prawdą jest, że wprowadzenie opłaty za naukę ograniczy dostępność szkolnictwa wyższego, a osoby mniej zamożne by pójść na studia będą musiały się zapożyczać, bądź polegać na stypendiach socjalnych. Są jednak pozytywne strony płatnej edukacji. Jak uniwersytety będą płatne będą one miały środki finansowe na zakup sprzętu edukacyjnego czy wyposażenie sal naukowych. Studenci będą mogli czerpać korzyści z lepszego wyposażenia, które z kolei pozwoli na pozyskanie nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz również praktycznej. Uczelnie będą mogły też przeznaczyć dodatkowe fundusze na remonty pomieszczeń.

Jeśli osoba udająca się na studia będzie musiała za nie zapłacić to zanim zdecyduje się na konkretny kierunek porządnie się zastanowi. A sytuacje, w których student zaczyna studiować kierunek, którym w ogóle nie jest zainteresowany, lecz nie dostał się na swój wymarzony profil, przestaną mieć miejsce. Studenci będą uczyć się, ponieważ chcą poszerzyć swoją wiedzę, a nie dlatego, żeby zdobyć papier.

Zalety płatnej edukacji dla społeczeństwa

Jeśli uczelnie publiczne będą w stanie, choć w pewnym stopniu finansować swoją działalność, to my,  jako społeczeństwo będziemy mogli zredukować finansowanie uniwersytetów, a nasze podatki przeznaczyć na inne cele, np. służbę zdrowia.