Loading…

Dlaczego edukacja nie powinna być za darmo

Przyzwyczailiśmy się w Polsce, że edukacja jest bezpłatna. Wszystkie szkoły, również uniwersytety, od zawsze, czyli odkąd pamiętamy, były za darmo i tak jest również i teraz. O ile podstawowa edukacja, czyli szkoły podstawowe, gimnazja i licea powinny być za darmo, gdyż w przeciwnym razie w kraju moglibyśmy zauważyć powrót analfabetyzmu. O tyle debata toczy się, czy szkolnictwo wyższe powinno być również bezpłatne. Są przecież różne ścieżki kariery i nie wszystkie z nich wymagają ukończenia studiów wyższych.

Płatne studia medyczne

Obecnie rozpoczęła się dyskusja na temat studiów medycznych. Partia rządząca zaczęła przebąkiwać, że studia te nie powinny być bezpłatne i planuje wprowadzenie opłat za naukę. Związane jest to z tym, że spośród wszystkich działających uczelni uczelnie medyczne są najdroższe w utrzymaniu. Drugim powodem przedstawionym przez polityków jest to, że wielu absolwentów po ukończeniu studiów decyduje się na wyjazd za granicę. Rezultat jest taki, że państwo, czyli my – podatnicy, ponosimy koszt wykształcenia lekarza, a nie czerpiemy z tego żadnych korzyści, gdyż ten wybiera pracę w innym kraju. Dlatego też obserwujemy niedobór lekarzy. Jednak pojawia się pytanie, czy jest to sprawiedliwe, by kazać płacić jednym, a drugim pozwalać kształcić się bezpłatnie?

Nadprodukcja absolwentów studiów wyższych

W latach 90. pojawiło się przekonanie, że by znaleźć dobrą pracę należy skończyć studia. Jest to poniekąd prawda. Jednak takie parcie na edukację spowodowało, że obecnie są w Polsce absolwenci studiów wyższych, którzy wykonują pracę niewymagającą tytułu licencjata czy magistra. Dodatkowo, w latach wyżu demograficznego, w związku z dużym popytem zaczęły powstawać wyższe uczelnie, jak grzyby po deszczu. Takie uczelnie często reprezentowały bardzo niski standard nauczania. W efekcie absolwenci kończący taką szkołę nie mogli się pochwalić wiedzą na poziomie akademickim. Również duża liczba osób z wyższym wykształceniem spowodowała dewaluację wykształcenia na rynku pracy. W związku z tym skończenie studiów nie gwarantuje już znalezienia lepszej pracy, a sami pracodawcy zaczęli wymagać, oprócz wykształcenia, również doświadczenia.

Zalety płatnej edukacji

Przeciwko wprowadzeniu płatnej wyższej edukacji w Polsce jest wielu ludzi. Prawdą jest, że wprowadzenie opłaty za naukę ograniczy dostępność szkolnictwa wyższego, a osoby mniej zamożne by pójść na studia będą musiały się zapożyczać, bądź polegać na stypendiach socjalnych. Są jednak pozytywne strony płatnej edukacji. Jak uniwersytety będą płatne będą one miały środki finansowe na zakup sprzętu edukacyjnego czy wyposażenie sal naukowych. Studenci będą mogli czerpać korzyści z lepszego wyposażenia, które z kolei pozwoli na pozyskanie nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz również praktycznej. Uczelnie będą mogły też przeznaczyć dodatkowe fundusze na remonty pomieszczeń.

Jeśli osoba udająca się na studia będzie musiała za nie zapłacić to zanim zdecyduje się na konkretny kierunek porządnie się zastanowi. A sytuacje, w których student zaczyna studiować kierunek, którym w ogóle nie jest zainteresowany, lecz nie dostał się na swój wymarzony profil, przestaną mieć miejsce. Studenci będą uczyć się, ponieważ chcą poszerzyć swoją wiedzę, a nie dlatego, żeby zdobyć papier.

Zalety płatnej edukacji dla społeczeństwa

Jeśli uczelnie publiczne będą w stanie, choć w pewnym stopniu finansować swoją działalność, to my,  jako społeczeństwo będziemy mogli zredukować finansowanie uniwersytetów, a nasze podatki przeznaczyć na inne cele, np. służbę zdrowia.

Stypendia studenckie, o które można się ubiegać

Bycie studentem jest kosztowne. Nawet, jeśli dostaliśmy się bezpłatne studia dzienne to musimy jeszcze opłacić akademik czy stancję, (jeśli jesteśmy przyjezdnymi studentami), jedzenie, bilet miesięczny i oczywiście różne pomoce naukowe. Na szczęście jest szereg różnych stypendiów studenckich, o które można się ubiegać, które wspomogą nas finansowo podczas studiowania. Ważne jest to, że nie tylko osoby, które studiują na publicznej uczelni na studiach dziennych mogą się starać o przyznanie stypendium. Są one dostępne dla wszystkich studentów, zarówno tych studiujących na uczelniach prywatnych, jak i publicznych. Tryb studiów też nie dyskwalifikuje w ubieganiu się o uzyskanie pomocy finansowej.

#1 Stypendium socjalne

Ten rodzaj stypendium został stworzony dla studentów, którzy mają trudną sytuację materialną. Kryterium przyznania pomocy jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta. W roku szkolnym 2016/2017 próg został ustalony w granicach od 668,20 zł do 1051,70 zł netto na 1 osobę (pułap podniesiony z 1043,90 zł od 1 listopada 2016 roku). Zanim więc złożymy wniosek o stypendium socjalne warto przeliczyć dochód na jednego członka rodziny, ponieważ jeśli przekroczymy ustawowo założoną kwotę to stypendium nie zostanie nam przyznane. Pamiętajmy również, że stypendium przyznawane jest studentom tylko na jednym i pierwszym kierunku, (jeśli więc studiujemy na dwóch kierunkach, stypendium socjalne możemy pobierać tylko na kierunku, który rozpoczęliśmy jako pierwszy).

#2 Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych

By otrzymać to stypendium student musi mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie, które jest równoważne. Dobrą wiadomością jest to, że stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane niezależnie od dochodu studenta. Jeśli więc posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności to koniecznie powinieneś złożyć podanie i ubiegać się o tą pomoc finansową.

#3 Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Ta pomoc finansowa przyznawana jest najlepszym studentom uczelni i przyznawana jest zazwyczaj po ukończeniu pierwszego roku studiów. Stypendium rektora przyznawane jest nie tylko za wysokie oceny otrzymane w nauce, lecz również za osiągnięcia w różnych olimpiadach, zawodach czy konkursach. W wyjątkowych sytuacjach stypendium przyznawane jest studentom pierwszego roku studiów. Jeśli taki uczeń jest laureatem olimpiady międzynarodowej czy ogólnopolskiej. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia uczeń ma szansę na otrzymanie stypendium, jeśli rozpoczął naukę w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, gdzie uzyskał wysokie noty za naukę. Bardzo ważne jest, by złożyć wniosek nie później niż w dniu wyznaczonym przez uczelnie jako termin ostateczny. Jeśli spóźnimy się z podaniem to może okazać się, że pomimo bardzo dobrych wyników w nauce nie otrzymamy stypendium, gdyż pieniądze przeznaczone na ten cel zostaną rozdysponowane.

#4 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Podobnie, jak w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów i tutaj szansę na otrzymanie wsparcia mają osoby, które odznaczają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi bądź artystycznymi.

#5 Zapomoga

Jest to forma pomocy materialnej, która przyznawana jest studentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest to pomoc finansowa jednorazowa, która maksymalnie może być przyznana dwukrotnie w jednym roku akademickim. Uzasadnieniem otrzymania takiej pomoc jest znalezienie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej przyczynami losowymi (np. śmierć bliskiej osoby, choroba czy kradzież). Wysokość wypłaconej zapomogi ustalana jest przez komisję stypendialną.

Czy aplikacje edukacyjne pomagają w uczeniu się?

Pomoce naukowe, które miały do dyspozycji osoby, które chodziły do szkoły 10 – 20 lat temu były znikome. Trudniejsze przedmioty, takie jak matematyka, fizyka czy chemia mogą być dla niektórych osób, zwłaszcza tych z humanistycznym umysłem, bardzo trudne do przyswojenia. Niestety kilkanaście lat temu uczniowie mogli liczyć co najwyżej na kalkulator. Nawet dostępne podręczniki rzadko miały kolorowe zdjęcia czy ilustracje, a i często tekst w nich umieszczony był trudny do zrozumienia.

Dzisiejsza młodzież i dzieci ma sytuację o niebo lepszą. Obecnie możemy znaleźć różnego rodzaju pomoce dydaktyczne w postaci książek, gier, filmików czy aplikacji.

Rodzaje pomocy dydaktycznych

W zależności od przedmiotu, z którym potrzebujemy pomocy możemy znaleźć inne materiały dydaktyczne, które pozwolą nam łatwiej przyswoić wiedzę. Najczęściej stosowane są pomoce wizualne, czyli wszelkiego rodzaju tablice, rysunki czy fotografie. Takie pomoce będą bardzo przydatne np. w nauce języków. Rzadziej stosowane są pomoce słuchowe, czyli różnego rodzaju nagrania (na płytach CD, MP3 czy nawet na kasetach magnetofonowych) oraz audycje radiowe. Pomoce słuchowe świetnie sprawdzą się, gdy mamy do przeczytania na polski lekturę. Zamiast ślęczeć nad książką możemy jej posłuchać, bardzo dużo lektur jest nagranych przez lektorów. Takie nagranie możemy wziąć ze sobą w podróż. Są też środki łączące te dwa wyżej wymienione typy, czyli pomoce wzrokowo – słuchowe. Są one bardzo skuteczne, gdyż łączą w sobie obraz i dźwięk. Tak więc przekaz wzrokowy jest wzmocniony przekazem słuchowym. Do pomocy wzrokowo – słuchowej zaliczamy różnego rodzaju gry na komputer, które możemy zakupić na płytach CD oraz aplikacje, które możemy ściągnąć ze sklepu Google Play, czy App Store w przypadku iPhone’a.

Aplikacje edukacyjne

Takie aplikacje możemy pobrać na wszystkie sprzęty, których system operacyjny to Android lub iOS. Mogą to być smartfony, tablety czy nawet telewizory i komputery. Musimy tylko pamiętać, by aplikacje na urządzenia z systemem operacyjnym Android pobierać ze sklepu Google Play, a na sprzęt z systemem iOS z Apple App Store.

W sklepach z aplikacjami możemy znaleźć bardzo dużo darmowych gier edukacyjnych, które dedykowane są dzieciom w różnym wieku, a nawet dorosłym. Znajdziemy nie tylko programy, które pomogą nam w szkole, lecz również takie, które pozwolą nam popracować nad naszą pamięcią czy spostrzegawczością.

Najmłodszym użytkownikom aplikacje edukacyjne mogą pomóc w nauce czytania, nauce języków obcych czy rozwoju spostrzegawczości. W sklepach z aplikacjami możemy znaleźć gry stworzone już dla dzieci dwuletnich. Co ważne, są tak skonstruowane, że zachęcają maluchów do grania, czyli nauki poprzez pozytywne komentarze (gratulujące w momencie udzielenia dobrej odpowiedzi i pocieszające w przypadku, gdy dziecko źle odpowiedziało). Tego typu aplikacji jest bardzo dużo, niestety jednak głównie są to gry anglojęzyczne.

Starsze dzieci, które już chodzą do szkoły mogą szukać pomocy z trudniejszymi przedmiotami w sklepie z aplikacjami. Znajdziemy dużą liczbę programów, które pomogą np. w nauce matematyki (na różnym poziomie, możemy więc zainstalować aplikację pomagającą w nauce dodawania, ale też i taką, która przygotuje nas do matury). Oczywiście liczba dostępnych aplikacji różni się w zależności od przedmiotu i poziomu trudności, jaki poszukujemy. Znajdziemy sporą liczbę gier i programów w języku polskim, jednak, gdy znamy język angielski na poziomie pozwalającym korzystanie z aplikacji edukacyjnych to na pewno będziemy zadowoleni z ich ilości i różnorodności. Aplikacji edukacyjnych w języku angielskim jest nieporównywalnie więcej.